Αρχική arrow Εκπαίδευση arrow Προγράμματα Κατάρτ.
Προγράμματα Κατάρτισης
  • ERASMUS Intensive Programme “Lighting Design: State of the Art & New Trends”, Athens, Greece, 24 June-5 July 2013.
  • BEST Athens Spring Course “Let there be light”, National Technical University of Athens, 20-28 March 2007.
  • “Σύγχρονες εξελίξεις ηλεκτρικής ενεργειακής τεχνολογίας”. Πρόγραμμα επιμόρφωσης καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ετήσιας διάρκειας. Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ, Ενέργεια 1.3α. Διοργάνωση: Ε. Μ. Πολυτεχνείο. Χρόνος διεξαγωγής: Νοέμβριος 2000-Ιούνιος 2001.
  • “Ενεργειακοί διαχειριστές εμπορικών κέντρων και κτιριακών συγκροτημάτων”. Επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης διπλωματούχων Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Διοργάνωση: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων. Χρόνος διεξαγωγής: 1 Μαρτίου-15 Μαΐου 2000.
  • “Σύγχρονα θέματα της τεχνολογίας του ηλεκτρισμού από την παραγωγή και τη μεταφορά ως τη διανομή και τις εφαρμογές του”. Επιδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης καθηγητών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων. Χρηματοδότηση: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Διοργάνωση: Ε. Μ. Πολυτεχνείο. Χρόνος διεξαγωγής: 3 Μαϊου-5 Ιουλίου 1999.
  • "Ποιοτικός έλεγχος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μέσης και χαμηλής τάσεως". Μη επιδοτούμενο. Διοργάνωση: Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ε. Μ. Πολυτεχνείου. Χρόνος διεξαγωγής: 13 - 16 Ιανουαρίου 1997.
  • "Ποιοτικός έλεγχος εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτισμού". Μη επιδοτούμενο. Διοργάνωση: Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ε. Μ. Πολυτεχνείου. Χρόνος διεξαγωγής: 4 - 8 Δεκεμβρίου 1995.
  •  
    Lighting Laboratory - Εργαστήριο Φωτοτεχνίας