Αρχική arrow Εκπαίδευση arrow Διπλωματικές
Διπλωματικές

Θέματα διπλωματικών εργασιών στο μάθημα της τεχνολογίας φωτισμού

για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

 

1. Ανάπτυξη αλγορίθμου για την τεχνοοικονομική βελτιστοποίηση συστημάτων οδικού φωτισμού

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη αλγορίθμου σε Matlab ή αντίστοιχο λογισμικό που θα παρέχει στον μελετητή τη βέλτιστη διάταξη του συστήματος φωτισμού (τύπος φωτιστικού και λαμπτήρα, ύψος ιστών και απόσταση μεταξύ τους). Επιδίωξη είναι να κατασκευασθεί ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε μελετητή, ειδικότερα όμως θα απευθύνεται στους μηχανικούς τεχνικών υπηρεσιών ΟΤΑ για να μπορούν να αξιολογούν τις προσφορές και να μην πέφτουν θύματα των επιτήδειων. Τα βήματα του αλγορίθμου είναι τα εξής:

·      Εισαγωγή των ηλεκτρονικών αρχείων των φωτιστικών που θέλει να συγκρίνει ο  μελετητής.

·      Εισαγωγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού.

·      Εισαγωγή των τυποποιημένων ιστών και βραχιόνων που διατίθενται.

·      Εισαγωγή των τιμών των επιλεγέντων φωτιστικών, ιστών και βραχιόνων. Επίσης εισαγωγή του κόστους εργασίας και μικρο-υλικών για εγκατάσταση του κάθε ιστού.

·      Μελέτη φωτισμού της οδού που θα εξάγει το ύψος των ιστών, το μήκος και την κλίση του βραχίονα και την απόσταση μεταξύ των ιστών ώστε να εκπληρώνονται οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ13201 για τον οδοφωτισμό.

·      Κοστολόγηση της κάθε λύσης που πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου και επιλογή της βέλτιστης.

 

 

2. Πρόταση προς την EcoDesign Directive της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση των φωτιστικών εξωτερικών χώρων ως προς τη φωτεινή ρύπανση (light pollution) και τη φωτεινή παρενόχληση (disruptive lighting) που προκαλούν

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη αλγορίθμου σε Matlab ή αντίστοιχο λογισμικό που θα ποσοτικοποιεί τη φωτεινή ροή ενός φωτιστικού οδοφωτισμού, σε μια επιλεγμένη από τον χρήστη διάταξη, η οποία εκπέμπεται προς τον ουρανό ή στα γειτονικά κτίρια. Από τις παραμέτρους αυτές θα βαθμολογείται το φωτιστικό ως προς τη φωτεινή ρύπανση (light pollution) και τη φωτεινή παρενόχληση (disruptive lighting) που προκαλεί. Τα αποτελέσματα της εργασίας θα προβληθούν μέσω της πρωτοβουλίας Loss of Night Network (LoNNe) και μέσω της ιστοσελίδας της http://www.cost-lonne.eu/. Τα  βήματα του αλγορίθμου είναι τα εξής:

·      Εισαγωγή του ηλεκτρονικού αρχείου του φωτιστικού και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού και του ιστού φωτισμού.

·      Διαχωρισμός της άμεσης φωτεινής ροής που κατευθύνεται στο οδόστρωμα και υπολογισμός της ανακλώμενης προς τον ουρανό και της ανακλώμενης προς τα κτίρια.

·      Υπολογισμός της άμεσης φωτεινής ροής που κατευθύνεται προς τον ουρανό και αυτής που κατευθύνεται προς τα γειτονικά κτίρια.

·      Υπολογισμός της συνολικά εκπεμπόμενης φωτεινής ροής που ρυπαίνει τον ουράνιο θόλο και της συνολικά εκπεμπόμενης παρενοχλούσας ροής προς τα γειτονικά κτίρια.

·      Πρόταση για βαθμολόγηση του φωτιστικού, π.χ. A, B, C, D κ.λπ., ως προς τα συνολικά αποτελέσματα φωτεινής ρύπανσης/παρενόχλησης που προκαλεί .

 

 

3. Μελέτη σκοπιμότητας για εξοικονόμηση ενέργειας στον φωτισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου της Σχολής Η.Μ.&Μ.Υ.

Διπλωματική εργασία 2 φοιτητών

Αυτή η διπλωματική εργασία θα είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας η οποία θα παραχωρηθεί στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Η μελέτη θα κοινοποιηθεί σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις οι οποίες θα υποβάλλουν προσφορές για να αναλάβουν το έργο της εξοικονόμησης ενέργειας στο φωτισμό του κτιρίου με δική τους χρηματοδότηση και αποπληρωμή τους σε βάθος χρόνου από την εξοικονόμηση που θα έχει επιτευχθεί. Αποτελείται από τα εξής επί μέρους βήματα:

·      Καταγραφή όλων των χώρων του κτιρίου (εσωτερικών και εξωτερικών). Η τεχνική υπηρεσία θα παράσχει τα σχέδια.

·      Καταγραφή όλων των φωτιστικών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του κτιρίου.

·      Μελέτες φωτισμού τυπικών χώρων με φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης και με δυνατότητα χρησιμοποίησης αυτοματισμών, αισθητήρων, dimmers, χρονοδιακοπτών κ.λπ.

·      Κοστολόγηση του έργου ανακατασκευής των συστημάτων φωτισμού, υπολογισμός της εξοικονόμησης ενέργειας, υπολογισμός χρόνου απόσβεσης της επένδυσης, καθαρής παρούσας αξίας και εσωτερικού βαθμού απόδοσης.


·      Προτάσεις για τη χρηματοδότηση του έργου (αυτοχρηματοδότηση με μακροχρόνιο δανεισμό, εταιρίες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, χρηματοδότηση από τρίτους, σύμπραξη με ιδιώτες κ.ά).

 
(c) Copyright 2010
Lighting Laboratory - Εργαστήριο Φωτοτεχνίας