Αρχική arrow Εκπαίδευση arrow Διπλωματικές
Διπλωματικές

Θέματα διπλωματικών εργασιών στο μάθημα της τεχνολογίας φωτισμού 

για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

1. Γραμμική βελτιστοποίηση συστημάτων φωτισμού εσωτερικών χώρων με πολλές θέσεις εργασίας 

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι ο υπολογισμός των βέλτιστων ποσοστών dimming των φωτιστικών ώστε να επιτυγχάνεται ο επιθυμητός φωτισμός σε κάθε θέση εργασίας με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας και εκπλήρωση των προδιαγραφών του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN12464-1. Θα χρησιμοποιηθεί γραμμική βελτιστοποίηση ώστε να υπολογίζουμε το βέλτιστο ποσοστό dimming ανά φωτιστικό. Μια τέτοια μεθοδολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μεγάλους χώρους γραφείων ώστε ανάλογα με την παρουσία ή μη ενός υπαλλήλου σε κάθε γραφείο να υπολογίζεται χωριστό ποσοστό dimming ανά φωτιστικό. Αυτό μας δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στον έλεγχο του φωτισμού από ότι η "οριζόντια" μείωση του dimming στο ίδιο ποσοστό σε όλα τα φωτιστικά. 

Επιβλέπων Ευάγγελος Μαδιάς

 

2. Μελέτη σκοπιμότητας για αναβάθμιση του δικτύου φωτισμού εξωτερικών χώρων του συγκροτήματος Ζωγράφου του Ε.Μ. Πολυτεχνείου με τη χρήση απομακρυσμένης διαχείρισης και τεχνολογιών IoT 

Ομαδική διπλωματική 2 φοιτητών.

Η διπλωματική εργασία έχει σαν στόχο τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αντικατάστασης του συνόλου των φωτιστικών εξωτερικού χώρου οδικού τύπου και φωτιστικών κορυφής, του συγκροτήματος Ζωγράφου του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Θα προταθούν φωτιστικά LED με ενσωματωμένους ελεγκτές ασύρματης επικοινωνίας και διαχείρισης. Οι ελεγκτές έχουν την δυνατότητα να ρυθμίζουν τη φωτεινότητα και κατάλληλο σύστημα επικοινωνίας για ασύρματη επικοινωνία των φωτιστικών μεταξύ τους και με την πλατφόρμα ελέγχου. Ο διαχειριστής του δικτύου θα έχει τη δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού της λειτουργίας των φωτιστικών ανάλογα με τη θέση και τη λειτουργία του. Επίσης το σύστημα θα περιλαμβάνει αισθητήρες κίνησης/παρουσίας/καιρικών συνθηκών ή και άλλους που θα ενεργοποιούν τα φωτιστικά αναλόγως των συνθηκών. Το δίκτυο μπορεί να δεχθεί διάφορους τύπους άλλων αισθητήρων. Η κατανάλωση 1 Mwh/y περίπου του υφισταμένου δικτύου μαζί με το κόστος συντήρησης εκτιμάται περί τις €150.000/έτος. Υπολογίζεται ότι με την εγκατάσταση του προτεινομένου συστήματος  το κόστος λειτουργίας θα μειωθεί κατά 75%.  

Η εργασία αποτελείται από τα εξής επί μέρους στοιχεία: 

  • Καταγραφή όλων των φωτιστικών εξωτερικών χώρων κτιρίων, ανοιχτών χώρων, οδών και πεζοδρόμων. Τα περισσότερα στοιχεία υπάρχουν στην Τεχνική Υπηρεσία ΕΜΠ. 
  • Καταγραφή αναγκών φωτισμού του campus του ΕΜΠ λαμβάνοντας υπόψιν τα διεθνή πρότυπα φωτισμού καθώς και τις τοπικές ανάγκες που ενδεχομένως υπάρχουν. 
  • Διαμόρφωση σχεδίου για τη λειτουργία τους. Καθορισμός του ωραρίου λειτουργίας του κάθε υποδικτύου. Καθορισμός των απαιτούμενων αυτοματισμών (on-off, dimming) κατά περίπτωση λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κυκλοφορία ανθρώπων και την ασφάλεια. 
  • Μελέτη φωτισμού όλων των υποδικτύων με φωτιστικά LED και με δυνατότητα αυξομείωσης της φωτεινότητας. Χρησιμοποίηση αυτοματισμών, αισθητήρων κίνησης και παρουσίας, dimmers, χρονοδιακοπτών κ.λπ. 
  • Κοστολόγηση του έργου. 
  • Πρόταση βελτιστοποίησης λειτουργίας με τη χρήση των αισθητήρων. 
  • Υπολογισμός της εξοικονόμησης ενέργειας. 
  • Προτάσεις για τη χρηματοδότηση του έργου (μακροχρόνιος δανεισμός ή σύμπραξη με ιδιώτες). 

Επιβλέποντες Κωνσταντίνος Μπουρούσης , Δημήτρης Νικολάου

 
Lighting Laboratory - Εργαστήριο Φωτοτεχνίας