Αρχική arrow Υπηρεσίες
Παρεχόμενες υπηρεσίες του εργαστηρίου

Μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Εργαστηρίου είναι η διεξαγωγή φωτομετρήσεων και ελέγχων ποιότητας σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων φωτισμού. Οι έλεγχοι διεξάγονται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά. Οι εκδιδόμενες εκθέσεις φωτομετρήσεων είναι σε δύο γλώσσες (Ελληνική και Αγγλική) για χρήση πέραν των συνόρων της χώρας. Πρακτικά μετρώνται όλοι οι τύποι φωτιστικών και φωτεινών πηγών: φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, φωτιστικά ασφαλείας, φανοί σημάνσεως (οδικής κυκλοφορίας, ναυσιπλοΐας, αεροπλοΐας κ.ά.), ανακλαστικά σήματα, διαχύτες και κάτοπτρα φωτιστικών κ.λπ. Οι πιο συνήθεις μετρήσεις είναι οι εξής: 1) Κατανομή φωτεινής έντασης φωτιστικών παντός τύπου, 2) Φωτεινή ροή φωτιστικών και λαμπτήρων παντός τύπου, 3) Λαμπρότητα και κλάσης θάμβωσης φωτεινών πηγών, 4) Λαμπρότητα επιφανειών (οθόνες, δρόμοι κ.λπ.), 5) Χρώμα διαφανών και αδιαφανών υλικών, 6) Χρώμα και φάσμα φωτεινών πηγών, 7) Ανακλαστικότητα, διαπερατότητα και απορροφητικότητα διαφόρων υλικών, 8) Διάρκεια ζωής λαμπτήρων. Ηλεκτρολογικές μετρήσεις και έλεγχοι ασφαλείας φωτιστικών (σε τεχνητή βροχή, υγρασία, θερμοκρασία κ.λπ.) διεξάγονταν κατά το παρελθόν -και υπάρχει ακόμη η δυνατότητα- όμως η δραστηριότητα αυτή διεκόπη λόγω του φόρτου εργασίας στο πεδίο των φωτομετρήσεων.

Στις υπηρεσίες του Εργαστηρίου προσφεύγουν αρκετοί κατασκευαστές φωτιστικών και άλλων υλικών φωτισμού οι οποίοι με τα αποτελέσματα των φωτομετρήσεων προωθούν τις πωλήσεις ή εξαγωγές τους και διεκδικούν έργα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Μερικές φορές οι φωτομετρήσεις χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ή βελτίωση νέων προϊόντων οπότε η συμβολή του Εργαστηρίου είναι συμβουλευτική. Τέτοιου είδους έργα έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα βιομηχανικής έρευνας, πιστοποίησης, προώθησης εξαγωγών κ.λπ
Συγκεντρωτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:
  • Φωτομετρήσεις φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων, σηματοδοτών οδικής κυκλοφορίας, υλικών σημάνσεως, φανών ναυσιπλοϊας-αεροπλοϊας
  • Μετρήσεις χρώματος και ανακλαστικότητας υλικών
  • Μετρήσεις φωτισμού και λαμπρότητας σε εγκαταστάσεις φωτισμού εσωτερικών (κτιρίων πάσης χρήσεως, πλοίων κ.λπ.) και εξωτερικών χώρων (δρόμων, πλατειών, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λπ.)
  • Μετρήσεις λαμπρότητας οδοστρωμάτων με κάμερα επί κινουμένου οχήματος
  • Ενεργειακές μελέτες
  • Ενεργειακές επιθεωρήσεις
  • Μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας
  • Μελέτες διαπίστευσης εργαστηρίων
 
Lighting Laboratory - Εργαστήριο Φωτοτεχνίας