Αρχική arrow Εξοπλισμός

Κατάλογος εργαστηριακού εξοπλισμού:

 • Γωνιοφωτόμετρο για τη χάραξη διαγραμμάτων πολικής κατανομής φωτεινής έντασης
 • Σπειροειδές γωνιοφωτόμετρο για τη χάραξη διαγραμμάτων πολικής κατανομής φωτεινής έντασης μικρών φωτιστικών σωμσατων και την μέτρηση φωτεινής ροής φωτεινών πηγών
 • Διάταξη ελέγχου στεγανότητας φωτιστικών σωμάτων υπό τεχνητή βροχή
 • Διάταξη ελέγχου διηλεκτρικής αντοχής φωτιστικών σωμάτων και συσκευών φωτισμού
 • Διάταξη μέτρησης μονωτικής ικανότητας φωτιστικών σωμάτων και συσκευών φωτισμού
 • Διάταξη ελέγχου συμπεριφοράς φωτιστικών σωμάτων και συσκευών φωτισμού υπό ρυθμιζόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας
 • Διάταξη ελέγχου ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας φωτιστικών σωμάτων φθορισμού.
 • Τρεις θάλαμοι ρυθμιζομένων συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας
 • Τρείς ολοκληρώνουσες σφαίρες τύπου Ulbricht διαμέτρου 2,5 m, 1m και 0,25 m αντίστοιχα
 • Φωτομετρική τράπεζα
 • Φασματοφωτόμετρα με μονοχρωμάτορα ή με φράγμα περίθλασης για μετρήσεις στην περιοχή της υπεριώδους (UV-A, B & C), της ορατής και της υπέρυθρης (IR-A) ακτινοβολίας
 • Φωτοπολλαπλασιαστές
 • Ραδιόμετρο
 • Αισθητήρες μέτρησης φωτεινής ακτινοβολίας
 • Πληθώρα οργάνων μέτρησης έντασης φωτισμού (luxmeters), εργαστηριακά και φορητά
 • Σύστημα για μέτρηση λαμπρότητας οδοστρωμάτων με κάμερα επί κινουμένου οχήματος
 • 'Οργανα μέτρησης λαμπρότητας (luminance, brightness) εργαστηριακά και φορητά
 • 'Οργανα μέτρησης λαμπρότητας οθονών (CRTs)
 • Πρότυποι λαμπτήρες φθορισμού, πυράκτωσης και αλογονιδίων βαθμονομημένοι σε τιμές φωτεινής ροής,
 • Φωτεινές πηγές για βαθμονόμηση φασματοφωτομέτρων (Hg-Ar)
 • Πρότυπη πηγή βαθμονομημένη σε απόλυτες μονάδες ακτινοβολίας
 • Πρότυποι λαμπτήρες πυράκτωσης βαθμονομημένοι σε τιμές χρωματικής θερμοκρασίας μέλανος σώματος
 • Πρότυπα στραγγαλιστικά πηνία 20 έως 250 W
 • Λυχνίες υπεριώδους ακτινοβολίας
 • Παλμογράφοι
 • Καταγραφικά όργανα, ενισχυτές, γεννήτριες συχνοτήτων, τροφοδοτικά τάσεως και εντάσεως
 • Σταθεροποιητές τάσης υψηλής ακριβείας για τροφοδότηση προτύπων λαμπτήρων
 • Μικροσκόπιο ακριβείας
 • Φωτογραφικός εξοπλισμός
 
Lighting Laboratory - Εργαστήριο Φωτοτεχνίας