Αρχική arrow Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικές συλλογές Δημοσιεύσεις σε τεχνικά περιοδικά Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων Ανακοινώσεις σε επιστημονικές συναντήσεις και ημερίδες
Βιβλία
 
Lighting Laboratory - Εργαστήριο Φωτοτεχνίας