Αρχική arrow Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της σχολής Ηλεκτρολογων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ στο εργαστήριο πραγματοποιούνται οι εργασστηριακές ασκήσεις του μαθήματος "Τεχνολογία Φωτισμού"

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Tεχνολογία Φωτισμού

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό, 2-2

Ορατή ακτινοβολία και φως. Μέλαν σώμα. Φωτοπική, σκοτοπκή και μεσοπική όραση. Χρωματομετρία. Φάσμα ορατού φωτός, βασικά χρώματα, χρωματομετρικά συστήματα, τριχρωματικοί συντελεστές. Βασικές αρχές, μεγέθη και μονάδες μέτρησης της φωτομετρίας. Φωτεινή ένταση, φωτεινή ροή, ένταση φωτισμού, λαμπρότητα. Φωτεινές πηγές. Φωτεινή απόδοση πηγών. Φωτομετρικοί νόμοι. Ανάκλαση, απορρόφηση, διαφάνεια. Φωτιστικά σώματα. Φωτομετρικά διαγράμματα. Ζωνική κατανομή φωτεινής ροής. Κώδικες κατανομή φωτεινής ροής (CIE, DIN, CEN, UTE). Διαγράμματα κατανομής έντασης φωτισμού (isolux). Οριζόντιος και κατακόρυφος φωτισμός. Θάμβωση. Διαγράμματα λαμπρότητας (Schoelner, CIE, DIN). Βαθμός συνδυασμένης θάμβωσης (UGR). Συντελεστής χρησιμοποίησης (CIE, CEN). Μέθοδοι φωτομετρικών υπολογισμών. Μοντέλα για υπολογιστή. Λογισμικά μελετών φωτισμού. Διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για τη διασφάλιση ποιότητας εξοπλισμού και υλικών εγκαταστάσεων φωτισμού. Εργαστηριακές μετρήσεις φωτισμού, φωτεινής έντασης, λαμπρότητας και φωτεινής ροής. Εργαστηριακές μετρήσεις φωτιστικών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Φωτομετρικές αναφορές με φωτομετρικά διαγράμματα και πίνακες συντελεστή χρησιμοποίησης και πίνακες UGR. Εργαστηριακή χρωματομετρία. Διεξαγωγή μελετών φωτισμού με τα λογισμικά Relux, Dialux, Calculux, Radiance.
 
Lighting Laboratory - Εργαστήριο Φωτοτεχνίας