Αρχική arrow Έρευνα
Έρευνα

Η επιστημονική έρευνα διεξάγεται από το μόνιμο προσωπικό του Εργαστηρίου αλλά κυρίως από τους υποψήφιους διδάκτορες και άλλους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ένα από τα σημαντικά αντικείμενα έρευνας είναι η μεσοπική όραση. Δύο υποψήφιοι διδάκτορες εργάζονται με σημαντικό αριθμό ανθρώπινων υποκειμένων διαφόρων ηλικιών για τον πειραματικό προσδιορισμό της ευαισθησίας του ανθρώπινου οφθαλμού στην περιοχή της μεσοπικής όρασης. Ένας επιπλέον υποψήφιος διδάκτωρ εκπονεί τη διατριβή του σε θέματα οδικής ασφάλειας υπό μεσοπικές συνθήκες όρασης. Η έρευνα στα θέματα αυτά περιλαμβάνει επίσης τη μέτρηση των μεσοπικών χαρακτηριστικών των φωτεινών πηγών και την πραγματική φωτεινή απόδοσή τους στα μεσοπικά επίπεδα. Εξετάζονται οι φωτομετρικές παράμετροι των διατιθεμένων στο εμπόριο λαμπτήρων υπό διάφορες οπτικές συνθήκες. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά εργαστηριακών ελέγχων καθ' όλο το χρόνο ζωής των λαμπτήρων με τη χρησιμοποίηση συμβατικής και ηλεκτρονικής έναυσης και μάλιστα σε συγκεκριμένες στάθμες φωτεινότητας (dimming). Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν τη μέτρηση όλων των φωτοτεχνικών και ηλεκτροτεχνικών χαρακτηριστικών και φθάνουν μέχρι τη φασματική κατανομή του παραγόμενου φωτός, τη μεταβολή της φωτεινής ροής και τις αρμονικές διαταραχές.

Μερικοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές αλλά κυρίως ένας υποψήφιος διδάκτωρ εργάζονται στην περιοχή της ορθολογικής χρήσης ενέργειας σε συστήματα φωτισμού και την αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού. Η έρευνα περιλαμβάνει ευφυή συστήματα ρύθμισης του τεχνητού φωτισμού σύμφωνα με τον υφιστάμενο φυσικό φωτισμό, αξιοποίηση των οπτικών ιδιοτήτων υλικών σκίασης για βέλτιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού κ.λπ.

Ένας υποψήφιος διδάκτωρ συνέβαλε στην υλοποίηση ενός παθητικού πυρηλιομετρικού σαρωτή για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των συστατικών και αερολυμάτων της ατμόσφαιρας. Το σύστημα παρακολουθεί αυτόματα την πορεία του ήλιου και καταγράφει το φάσμα του στην περιοχή του υπεριώδους, ορατού και κοντινού υπερύθρου (180-1000 nm με ανάλυση 0.5 nm). Το λογισμικό που αναπτύχθηκε από έναν από τους εταίρους του έργου υπολογίζει τα συστατικά και τους ρύπους της ατμόσφαιρας.

Αντικείμενο έρευνας άλλου υποψήφιου διδάκτορα αποτελεί η προσομοίωση των λαμπτήρων φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση, ειδικότερα δε του φαινομένου "light flicker" το οποίο παράγεται με τροφοδότηση του λαμπτήρα με ημιτονοειδή τάση διαμορφωμένη κατά πλάτος από ημιτονοειδές σήμα χαμηλότερης συχνότητας ή παραμορφωμένο από inter-harmonics. Στην ίδια περιοχή εργάζεται άλλος υποψήφιος για τη μοντελοποίηση του φαινομένου γήρανσης των ηλεκτροδίων του λαμπτήρα φθορισμού και τον εκ των προτέρων προσδιορισμό της διάρκειας ζωής του μέσω μετρήσεων.

Ένα άλλο αντικείμενο έρευνας είναι η πειραματική διερεύνηση των φωτοτεχνικών και ηλεκτροτεχνικών χαρακτηριστικών των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση και ο προσδιορισμός των συνεπειών στην κατανάλωση ενέργειας και στην ποιότητα ισχύος που θα προκαλέσει η χρησιμοποίησή τους σε μεγάλη κλίμακα προς αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεων. Ένας υποψήφιος διδάκτωρ εργάζεται στο θέμα αυτό πειραματικά και ένας δεύτερος θεωρητικά. Στα πλαίσια της έρευνας αναπτύχθηκε μια μετρητική διάταξη σε περιβάλλον LabView με πραγματικά και εικονικά όργανα για τη μέτρηση ισχύος και την ανάλυση αρμονικών σε λαμπτήρες εκκένωσης. Το σύστημα περιλαμβάνει αναλυτή φάσματος και ισχύος καθώς και γεννήτρια κυματομορφών για τροφοδότηση των λαμπτήρων με παραμορφωμένες τάσεις. Ο δεύτερος υποψήφιος διδάκτωρ έχει προσομοιώσει διάφορα πραγματικά ηλεκτρικά δίκτυα για την ανάλυση και τον υπολογισμό των αρμονικών παραμορφώσεων υπό διάφορα σενάρια διείσδυσης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση. Μερικές από τις προσομοιώσεις αφορούν ασθενή ηλεκτρικά δίκτυα απομονωμένων  Ελληνικών νησιών που τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα οποία μπορεί η παραμόρφωση να υπερβεί τα διεθνώς επιτρεπόμενα όρια.

Το Εργαστήριο έχει εμπλακεί πρόσφατα σε έργα εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στα πλαίσια της έρευνας αυτής έχει μελετηθεί ένα αυτόνομο και ένα ημιαυτόνομο σύστημα οδικού φωτισμού με φωτοβολταϊκή κυψέλη. Προς το παρόν αναζητάται χρηματοδότηση για την υλοποίηση του πρωτοτύπου με πρώτο στόχο το φωτισμό εξωτερικών χώρων της πολυτεχνειούπολης ώστε να ελεγχθεί η αποδοτικότητά του και η συμπεριφορά του υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Μια άλλη ομάδα φοιτητών ανέπτυξε πακέτο λογισμικού για μελέτες φωτισμού δρόμων που είναι ανοιχτό σε οποιοδήποτε κατασκευαστή φωτιστικών να εισάγει τα δεδομένα των δικών του φωτιστικών.

 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

 • “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Επιτροπής σύνταξης του νέου Κανονισμού μελετών φωτισμού υπαίθριων οδικών έργων και σηράγγων” (2019-2020), Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
 • “Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος: Οδηγίες Σχεδιασμού και Ελέγχου Εγλαταστάσων Φωτισμού” (2017-2019), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
 • “Εκπόνηση οικονομοτεχνικής πρότασης για το φωτισμό ολόκληρου του κτιρίου της Σχολής Μαιών του Γενικού Νοσοκομείου-Μαιευτηρίου Έλενα Βενιζέλου” (2011), χρηματοδοτούμενο από το Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο Έλενας Βενιζέλου. (download)
 • “Φωτισμός του γηπέδου της ΠΑΕ Παναιτωλικός” (2011), χρηματοδοτούμενο από την ΠΑΕ Παναιτωλικός. (download)
 • “South-East European TSO Challenges (SEETSOC)”, Project number 239453, χρηματοδοτούμενο από FP7-ENERGY-2008-TREN-1. (download)
 • “Σχεδίαση φωτιστικού σώματος για αυτόνομο σύστημα οδοφωτισμού με φωτοβολταϊκό ” (2009-2010), με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Κουπόνια καινοτομίας” του ΕΣΠΑ. (download)
 • “Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Βούλας Αττικής” (2009-2010), πρόταση του Δήμου Βούλας Αττικής για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ”. (download)
 • "Πρόταση για το φωτισμό του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Μεσσήνης με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα" (2009), με χρηματοδότηση από το Εργαστήριο Φωτοτεχνίας ΕΜΠ. (download)
 • “Laboratoire virtuel pour éduquer à l’ energie durable (Programme Lifelong Learning) ENERG@TIC” (2007-2009) , Intelligent Energy – Europe. (download)
 • Διεξαγωγή φωτοτεχνικών μετρήσεων σε εν λειτουργία σήραγγες και τμήματα ανοικτής οδοποιίας της Εγνατίας Οδού, ανάλυση και επεξεργασία των μετρήσεων και μελέτη/υπολογισμός των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών για σκοπούς εξοικονόμησης ενέργειας και βελτιστοποίησης της συντήρησης φωτισμού” (2007-2010), χρηματοδοτούμενο από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. (download)
 • “Υπηρεσίες στον τομέα διασφάλισης ποιότητας προς εταιρείες κατασκευής εξοπλισμού και υλικών εγκαταστάσεων φωτισμού” (2007-2011), χρηματοδοτούμενο από εταιρείες κατασκευής συστημάτων φωτισμού.
 • “Διασφάλιση ποιότητας εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτισμού” (2007-2011), χρηματοδοτούμενο από εταιρείες κατασκευής συστημάτων φωτισμού.
 • Strategies for development and diffusion of Energy Efficient Distribution Transformers (SEEDT)” (2006-2008), Intelligent Energy – Europe (EIE-SAVE), χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Directorate-General for Energy and Transport, Intelligent Energy Executive Agency, ΕΙΕ/05/056/SI2.419632. (download)
 • “Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού” (2005-2007), χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα “Πυθαγόρας”, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ), Κατηγορία Πράξεων 2.2.3.στ , Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.3. (download)
 • “Ανάπτυξη μοντέλου για τον προσδιορισμό των φωτομετρικών μεγεθών στην περιοχή της μεσοπικής όρασης” (2004-2006), Πρόγραμμα ενίσχυσης βασικής έρευνας “Πρωταγόρας”, χρηματοδοτούμενο από τη Συγκλητική Επιτροπή Βασικής Έρευνας του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.
 • “Ενεργειακές επιθεωρήσεις αιολικών πάρκων, μικρών υδροηλεκτρικών έργων, φωτοβολταϊκών συστημάτων, παθητικών ηλιακών συστημάτων, εγκαταστάσεων συμπαραγωγής, εγκαταστάσεων βιομάζας και εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας” (2002-08), Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” - Mέτρο 2.1.3, χρηματοδοτούμενο από την ΕΛΑΝΕΤ. (download)
 • “Διασφάλιση ποιότητας στον τομέα κατασκευής φωτιστικών σωμάτων” (2002-07), χρηματοδοτούμενο από ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτισμού.
 • “Τεχνολογική υποστήριξη επιχειρήσεων κατασκευής εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτισμού” (1999-2004), χρηματοδοτούμενο από ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτισμού.
 • "Πειραματική αξιολόγηση των ηλεκτρικών και φωτομετρικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών λαμπτήρων φθορισμού και εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και των διαταραχών που θα επιφέρει η εκτεταμένη χρήση τους στα ηλεκτρικά δίκτυα της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας" (2002-04), Πρόγραμμα διακρατικής επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας - Γιουγκοσλαβίας, χρηματοδοτούμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.
 • “Εξοικονόμηση ενέργειας σε εγκαταστάσεις φωτισμού με ηλεκτρονικούς λαμπτήρες φθορισμού και οικονομοτεχνική αξιολόγηση της εκτεταμένης χρήσης τους στα εθνικά ηλεκτρικά δίκτυα της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας” (2000-2001), Πρόγραμμα συνεργασίας με Βαλκανικές και Παραευξείνιες χώρες, χρηματοδοτούμενο από το Ε.Μ. Πολυτεχνείο.
 • “Reseau de formation continue energie-environnement-EPURE” (1998-2002), TEMPUS PHARE, Joint European Project Grant, Contract No. AC_JEP-13076/98, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • “Advanced methods for the investigation and the diagnostics of the electrical insulation properties in power and measurement transformers” (1999-2000), Πρόγραμμα διακρατικής επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας, χρηματοδοτούμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.
 • “Μελέτη των ηλεκτροτεχνικών και φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών λαμπτήρων φθορισμού και της αρμονικής παραμόρφωσης που προκαλεί η λειτουργία τους στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας” (1998-1999), Πρόγραμμα συνεργασίας με Βαλκανικές, πρώην Ανατολικές και Αφρικανικές χώρες, χρηματοδοτούμενο από το Ε.Μ. Πολυτεχνείο.
 • “Μελέτη ίδρυσης εργαστηρίου ασφαλείας φωτιστικών” (1997), χρηματοδοτούμενο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
 • “Ανάπτυξη μοντέλων διάδοσης φωτεινής ακτινοβολίας και σχεδίαση σύγχρονων εργαστηριακών τεχνικών μέτρησης φωτοτεχνικών μεγεθών” (1997-1998), Πρόγραμμα συνεργασίας Βαλκανικών και πρώην Ανατολικών χωρών, χρηματοδοτούμενο από το Ε.Μ. Πολυτεχνείο.
 • “Τεχνολογική υποστήριξη επιχειρήσεων κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μέσης & χαμηλής τάσης” (1996-2000), χρηματοδοτούμενο από ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής φωτοτεχνικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
 • “Βελτίωση του εργαστηριακού εξοπλισμού και προβολή του ερευνητικού ’Έργου του Εργαστηρίου Φωτοτεχνίας” (1995-2001), χρηματοδοτούμενο από ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής φωτοτεχνικού εξοπλισμού.
 • “Σχεδίαση, βελτιστοποίηση και ποιοτικός έλεγχος φωτοτεχνικού εξοπλισμού” (1995-1999), χρηματοδοτούμενο από ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής φωτοτεχνικού εξοπλισμού.
 • “Quality assesment procedures and development plan for continiuing education at the English Language Department of Engineering at the Technical University of Sofia”. TEMPUS-Phare, Complementary Measures Grant 1995-96, Contract No. CME-01033-95, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • ERASMUS, Contract STV-95-G-1073/P (1995-1996), χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • "Σχεδίαση και κατασκευή ενός παθητικού πυρηλιομετρικού σαρωτή για την ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των συστατικών και αερολυμάτων της ατμόσφαιρας" (1994-1995), EΠET I, Μέτρο 1.5/Νέα 'Έργα, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • “Αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού ΕΠΙΣΕΥ–ΕΜΠ” (2006-2008), χρηματοδοτούμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
 • "Μελέτη σκοπιμότητας για τη ίδρυση του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου" (1994), χρηματοδοτούμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.
 • ERASMUS, Programme ICP-93-D-3066/06 (1993) χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • "Μελέτη σκοπιμότητας για τη ίδρυση του Τεχνολογικού Πάρκου Βόλου" (1993), χρηματοδοτούμενο από τη Νομαρχία Μαγνησίας.
 • “Manufacturing metrology and industrial engineering at the Technical University of Sofia” (1991). TEMPUS, Joint European Projects, Action 1, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • "Σχεδίαση, βελτίωση και ποιοτικός έλεγχος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Μέσης & Χαμηλής Τάσης" (1990), χρηματοδοτούμενο από ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού.
 
Lighting Laboratory - Εργαστήριο Φωτοτεχνίας