Αρχική
Υπολογισμός της θάμβωσης σε εγκαταστάσεις τεχνητού φωτισμού εσωτερικών χώρων

Υπολογιστική εργασία

Σύμφωνα με τα πρόσφατα ευρωπαϊκά πρότυπα απαιτείται πλέον κατά τη σύνταξη μελετών φωτισμού εσωτερικών χώρων ο υπολογισμός της συνδυασμένης θάμβωσης που προκαλείται από την εγκατάσταση φωτισμού στους χρήστες των χώρων. Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη της μεθοδολογίας υπολογισμού του βαθμού συνδυασμένης θάμβωσης (unified glare rating-UGR) σε φύλλα Excel με την υποστήριξη Visual Basic ή άλλου αντίστοιχου υπολογιστικού εργαλείου. Απαιτούνται λίγες γνώσεις Γερμανικής γλώσσας. Επίβλεψη από υποψήφιο διδάκτορα.
 
< Προηγ.

Balkanlight 2024
The 8th Balkan Conference on Lighting
28-29 November 2024
Istanbul, Turkey

For more information please visit the conference website
 .
Book title: URBAN LIGHTING – From Basics to Applications
Authors: Lidija Djokic & Miomir Kostic
Publisher: SoftLight Projects doo
ISBN: 978-86-903828-0-4
Published: June 2022
For more information about the book please visit its website.
relux2
on the validation of
ReluxDesktop 2019
against CIE 171:2006
Lighting Laboratory - Εργαστήριο Φωτοτεχνίας