Αρχική arrow Εκπαίδευση
Υπολογισμός της θάμβωσης σε εγκαταστάσεις τεχνητού φωτισμού εσωτερικών χώρων

Υπολογιστική εργασία

Σύμφωνα με τα πρόσφατα ευρωπαϊκά πρότυπα απαιτείται πλέον κατά τη σύνταξη μελετών φωτισμού εσωτερικών χώρων ο υπολογισμός της συνδυασμένης θάμβωσης που προκαλείται από την εγκατάσταση φωτισμού στους χρήστες των χώρων. Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη της μεθοδολογίας υπολογισμού του βαθμού συνδυασμένης θάμβωσης (unified glare rating-UGR) σε φύλλα Excel με την υποστήριξη Visual Basic ή άλλου αντίστοιχου υπολογιστικού εργαλείου. Απαιτούνται λίγες γνώσεις Γερμανικής γλώσσας. Επίβλεψη από υποψήφιο διδάκτορα.
 
< Προηγ.
Lighting Laboratory - Εργαστήριο Φωτοτεχνίας