Αρχική
Ανάπτυξη λογισμικού για υπολογισμό των χαρακτηριστικών φωτιστικών σωμάτων.

Υπολογιστική εγασία

Η εργασία αυτή θα βασισθεί σε υφιστάμενο λογισμικό του Εργαστηρίου. Απαιτείται γνώση Excel και Visual Basic ή άλλου αντίστοιχου περιβάλλοντος. Επίβλεψη από υποψήφιο διδάκτορα.

 
< Προηγ.   Επόμ. >
relux2
on the validation of
ReluxDesktop 2019
against CIE 171:2006
Lighting Laboratory is a
KNX scientific partner
(c) Copyright 2010
Lighting Laboratory - Εργαστήριο Φωτοτεχνίας