Αρχική
Διατύπωση πρότασης για μια Ευρωπαϊκή Οδηγία για ενεργειακή κατηγοριοποίηση των φωτιστικών σωμάτων

Μελετητική εργασία.

Η εργασία έχει σαν στόχο τη διατύπωση μιας πρότασης για τη σύνταξη Ευρωπαϊκής Οδηγίας η οποία θα κατηγοριοποιεί τα φωτιστικά σώματα ανάλογα με τη φωτεινή τους απόδοση και την κατανάλωση ενέργειας. Μια τέτοια ενεργειακή ταυτότητα (labelling) αποδίδεται σήμερα στην Ε.Ε. στις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, τα ballast φωτιστικών και είναι υπό διαμόρφωση για τις αντλίες

 
Επόμ. >

Balkanlight 2024
The 8th Balkan Conference on Lighting
28-29 November 2024
Istanbul, Turkey

For more information please visit the conference website
 .
Book title: URBAN LIGHTING – From Basics to Applications
Authors: Lidija Djokic & Miomir Kostic
Publisher: SoftLight Projects doo
ISBN: 978-86-903828-0-4
Published: June 2022
For more information about the book please visit its website.
relux2
on the validation of
ReluxDesktop 2019
against CIE 171:2006
Lighting Laboratory - Εργαστήριο Φωτοτεχνίας