Αρχική arrow Ανακοινώσεις arrow Ανακοίνωση εργαστηρίου Τεχνολογίας Φωτισμού
Ανακοίνωση εργαστηρίου Τεχνολογίας Φωτισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για το εργαστήριο του μαθήματος "Τεχνολογία Φωτισμού"

Έναρξη: Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Ώρες διεξαγωγής: 17.00-18.00, 18.00-19.00 και 19.00-20.00

Προσοχή όχι 17.15 αλλά 17.00 ακριβώς

Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων: Κάθε εβδομάδα, συνεχώς (όχι εναλλάξ).

Κατανομή σε 15 ομάδες συνολικά:.

Ομάδες Α1, Α2, Α3, Α4, Α5: 17.00-18.00 (κάθε εβδομάδα συνεχώς)

Ομάδες Β1, Β2, Β3, Β4, Β5: 18.00-19.00 (κάθε εβδομάδα συνεχώς)

Ομάδες Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5: 19.00-20.00 (κάθε εβδομάδα συνεχώς)

Παρουσία: Υποχρεωτική και στις 5 ασκήσεις (απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην τελική γραπτή εξέταση)

Εργαστηριακές εκθέσεις: Ο κάθε φοιτητής παραδίδει ατομική έκθεση

Παράδοση εκθέσεων: Την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της επόμενης εργαστηριακής άσκησης, δηλαδή 1 εβδομάδα  μετά

Βαθμός γραπτής εξέτασης: Με συντελεστή 65% επί του συνολικού

Βαθμός εργαστηρίου: Με συντελεστή 20% επί του συνολικού

Βαθμός προαιρετικής μελέτης φωτισμού: Με συντελεστή 15% επί του συνολικού

Τελικός βαθμός μαθήματος:

Γραπτό Χ 0,65 + Εργαστήριο Χ 0,20 + Μελέτη φωτισμού Χ 0,15

Παραδείγματα:

Γραπτό: 8.2, Εργαστήριο: 9.3, Μελέτη: 10.0 → 8.2Χ0,65+9.3Χ0,20+10.0Χ0,15=8.69 9

Γραπτό: 6.2, Εργαστήριο: 7.3, Μελέτη: 8.4 6.2Χ0,65+7.3Χ0,20+8.4Χ0,15=6,75 7

Γραπτό: 5.1, Εργαστήριο: 5.3, Μελέτη: -- 5.1Χ0,65+5.3Χ0,20+0.0Χ0,15=4.38 4

Εργαστηριακές ασκήσεις Τεχνολογίας Φωτισμού

1)    Μέτρηση χρώματος διαφανών και αδιαφανών έγχρωμων υλικών με φασματοφωτόμετρο. Υπεύθυνοι: Νικόλαος Μπισκετζής και Παναγιώτης  Κονταξής

2)    Γωνιοφωτομέτρηση φωτιστικών σωμάτων και χάραξη του διαγράμματος πολικής κατανομής της φωτεινής έντασης και του διαγράμματος κατανομής της λαμπρότητας. Υπεύθυνοι: Γρηγόρης Κυριακόπουλος και Κώστας Μπουρούσης

3)    Μέτρηση της ηλεκτρικής ισχύος και της φωτεινής ροής φωτεινών πηγών με ολοκληρώνουσα σφαίρα και προσδιορισμός του συντελεστή απόδοσης. Υπεύθυνη: Ιφιγένεια Κατέρη

4)    Μέτρηση της κατανομής της φωτεινής έντασης μικρής συμμετρικής φωτεινής πηγής και υπολογισμός της φωτεινής ροής με ολοκλήρωση στο χώρο καθώς και των φωτοτεχνικών παραμέτρων στο τυποποιημένο διεθνές φωτομετρικό σύστημα. Υπεύθυνος: Νικόλαος Χονδράκης και Ευάγγελος Μαδιάς

5)    Μελέτες φωτισμού με υπολογιστή. Υπεύθυνοι: Γρηγόριος Πολυμερόπουλος και Ηλίας Τσίρμπας

 

Πρόγραμμα

Ομάδα

Ώρα

04/04

25/04

02/05

09/05

16/05

23/05

Α1

17.00-18.00

Άσκ. 1

Άσκ. 2

Άσκ. 3

Άσκ. 4

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Άσκ. 5

Α2

17.00-18.00

Άσκ. 2

Άσκ. 3

Άσκ. 4

Άσκ. 5

Άσκ. 1

Α3

17.00-18.00

Άσκ. 3

Άσκ. 4

Άσκ. 5

Άσκ. 1

Άσκ. 2

Α4

17.00-18.00

Άσκ. 4

Άσκ. 5

Άσκ. 1

Άσκ. 2

Άσκ. 3

Α5

17.00-18.00

Άσκ. 5

Άσκ. 1

Άσκ. 2

Άσκ. 3

Άσκ. 4

Β1

18.00-19.00

Άσκ. 1

Άσκ. 2

Άσκ. 3

Άσκ. 4

Άσκ. 5

Β2

18.00-19.00

Άσκ. 2

Άσκ. 3

Άσκ. 4

Άσκ. 5

Άσκ. 1

Β3

18.00-19.00

Άσκ. 3

Άσκ. 4

Άσκ. 5

Άσκ. 1

Άσκ. 2

Β4

18.00-19.00

Άσκ. 4

Άσκ. 5

Άσκ. 1

Άσκ. 2

Άσκ. 3

Β5

18.00-19.00

Άσκ. 5

Άσκ. 1

Άσκ. 2

Άσκ. 3

Άσκ. 4

Γ1

19.00-20.00

Άσκ. 1

Άσκ. 2

Άσκ. 3

Άσκ. 4

Άσκ. 5

Γ2

19.00-20.00

Άσκ. 2

Άσκ. 3

Άσκ. 4

Άσκ. 5

Άσκ. 1

Γ3

19.00-20.00

Άσκ. 3

Άσκ. 4

Άσκ. 5

Άσκ. 1

Άσκ. 2

Γ4

19.00-20.00

Άσκ. 4

Άσκ. 5

Άσκ. 1

Άσκ. 2

Άσκ. 3

Γ5

19.00-20.00

Άσκ. 5

Άσκ. 1

Άσκ. 2

Άσκ. 3

Άσκ. 4

Αλλαγές στις ομάδες μετά τη διεξαγωγή της 1ης άσκησης δεν είναι εφικτές.

 

 
< Προηγ.   Επόμ. >
(c) Copyright 2010
Lighting Laboratory - Εργαστήριο Φωτοτεχνίας